Wikia


De geheime dienst bezoekt Henry Pope, de gevangenisdirecteur, ze willen dat Michael wordt overgeplaatst en intimideren hem met zijn duistere verleden. Michael wil koste wat het kost zijn overplaatsing tegenhouden. Het lukt hem bijna, maar onder druk van de geheime agenten moet hij toch worden verplaatst. Als hij bijna in de bus zit om overgeplaatst te worden, houdt de directeur het toch tegen wegens medische redenen (Michael heeft sinusitis).

Michael moet bepalen via welke route ze gaan ontsnappen. Hij doet alsof hij langer door moet werken aan de Taj Mahal in het kantoor van de directeur. Abruzzi helpt hem met een sleutel die hij nodig heeft om door de andere deur het kantoor uit te komen. De 'voordeur' wordt namelijk bewaakt door de secretaresse en een bewaker. Michael voegt zich bij de andere gevangenen en in zijn cel gaat hij door het gat achter de wastafel het dak op. De telling in de gevangenis mist hij en er wordt groot alarm geslagen. Michael let vanaf het dak op waar alle politie zich bevindt.

Nick en Veronica bekijken ondertussen de videoband van de parkeergarage. Ze gaan met de videoband naar een kennis van Nick die ontdekt dat de videoband vals is doordat de echo van het geluid niet klopt. Hij wil alleen een officiële verklaring afleggen als hij de originele videoband heeft bestudeerd, Veronica heeft namelijk een kopie. Als ze de originele band willen halen is dat bewijsmateriaal verloren gegaan, een leiding heeft de hele boel onder water gezet. Als ze thuiskomen is de kopie van de videoband gestolen.

English, Fitz en Percy staan voor straatnamen. Als Michael op het dak zit worden English en Percy overspoeld door politieauto's. Fitz Street blijft leeg.